Գլխավոր էջ » 2014 » Հունվար » 15 » Բրաջուրի Սուրբ Գաբրիել եկեղեցի
20:29
Բրաջուրի Սուրբ Գաբրիել եկեղեցի

Բրաջուրի Սուրբ Գաբրիել եկեղեցի, 2012թ.´ñ³çáõñ ·ÛáõÕÇ êáõñµ ¶³µñÇ»É Ùdzݳվ »Ï»Õ»óÇÝ Ï³éáõóí»É ¿ Ïñ³ß³Õ³Ëáí ¨ ³ÝÙß³Ï ù³ñáí, ³ñ¨»ÉÛ³Ý ÏáÕÙáõÙ áõÝÇ ù³é³ëÛáõÝ ½³Ý·³Ï³ïáõÝ: гݹÇë³ó»É ¿ ѳÛÏ³Ï³Ý ³Ûë ·ÛáõÕÇ Ñá·¨áñ Ï»ÝïñáÝÁ, ë³Ï³ÛÝ ÊêÐØ ëï»ÕÍáõÙÇó Ñ»ï᪠1928Ã.-ÇÝ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ññ³Ù³Ýáí ÷³Ïí»É ¿: ºÏ»Õ»óáõ å³ïÙáõÃÛáõÝÇó ß³ï µ³Ý ¹»é¨ë ѳÛïÝÇ ã¿:

1988-1989ÃÃ.-Ç µéݳ·³ÕÃÇó Ñ»ïá »Ï»Õ»óÇÝ ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ áñå»ë Ñ³í³µáõÝ: ä³Ñå³Ýí»É ¿ ÙáõïùÇ í»ñ¨Ç ѳ۳ï³é ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ í»ñçÇÝÇë »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñáõÙ å³ïÇ Ù»ç ï»Õ³¹ñí³Í »ñÏáõ ˳ãù³ñ»ñÁ:


Եթե այս հուշարձանին վերաբերվող որևէ տեղեկատվություն, լուսանկար կամ տեսաձայնագրություն ունեք, ապա խնդրում ենք, տրամադրեք մեզ հրապարակելու իրավունքով: 

Դիտումներ: 561 | Ավելացրեց: Armenius | Տեգեր: հայկական եկեղեցիներ, պատմամշակութային հուշարձաններ, Հայաստանի եկեղեցիներ, Սուրբ Գաբրիել եկեղեցի, Գարդմանք, Բրաջուր, հուշարձաններ | - Վարկանիշ -: 5.0/1
Մեկնաբանություններն ընդամենը՝: 0
Անուն *:
Email *:
Կոդ *:
Հայագիտական պորտալ
Մեր Մեծերը
Գրեք մեզ
Էլ. փոստ՝ hayarshav@gmail.com
Հասցե՝
Այստեղ պետք է լիներ
Գարդմանք, ք. Գանձակ, 
Տիգրան Մեծի փողոց