1. Հայության այլադավան և այլալեզու խմբերը Լիբանանում
  2. Հայության այլադավան և այլալեզու խմբերը Սիրիայում
Հայագիտական պորտալ
Մեր Մեծերը
Գրեք մեզ
Էլ. փոստ՝ hayarshav@gmail.com
Հասցե՝
Այստեղ պետք է լիներ
Գարդմանք, ք. Գանձակ, 
Տիգրան Մեծի փողոց